Ondrej Kudla
Predseda
Tomáš Májovský
Veliteľ
Dávid Maxian
Preventivár
Simona Chválová
Tajomník
Ján Húšek
Referent mládeže
Augustín Pavlovič
Strojník
Lenka Benkovičová
pokladník
Daniel Húšek
člen výboru
Jakub Maxian
člen výboru
Ľubomír Hollý
člen výboru
Pavol Báňa
člen výboru
Dominika Kročianová
člen výboru